သင္ေသသြားေသာ္

Posted: June 23, 2011 in ကဗ်ာ

“ေအာ္ လူဘံုေလာကလူ႕ဘ၀ကား
အိုရနာရေသရဦးမည္မွန္ေပသည္တည့္
သို႕ျပီးတကာ၊သင္ေသသြားေသာ္
သင္ဖြားေသာေျမ၊သင္တို႔ေျမသည္
အေျခတိုးျမင့္၊က်န္ေကာင္းသင့္၏
သင္၏မ်ိဳးသား၊စာစကားလည္း
ၾကီးပြားတက္ျမင့္၊က်န္ေကာင္းသင့္၏
သင္ဦးခ်၍၊အမွ်ေ၀ရာ
ေစတီသာနွင့္၊သစၥာအေရာင္
ဥာဏ္တန္ေဆာင္လည္း၊ေျပာင္လွ်က္၀င္းလွ်က္
က်န္ေစသတည္း ”

(ဆရာေဇာ္ဂ်ီ)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s