ေကာ္ပီကူးတဲ့ ပညာေရးႏွင့္ အမႊမ္းတင္မႈ

Posted: June 23, 2011 in ေဆာင္းပါး

ရွန္ဟုိင္းေက်ာင္းသားမ်ားသည္ သိပၸံ၊ သခ်ၤာႏွင့္ စာဖတ္ျခင္းစြမ္းရည္တို႔တြင္ ကမၻာေပၚမွာ အထူးခၽြန္ဆံုး ျဖစ္သည္ဟု ျပီးခဲ့သည့္လက ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ အေပၚ ေ၀ဘန္ျပစ္တင္မႈမ်ား ရွိေနပါသည္။ အထူးသျဖင့္ တရုတ္ ပညာေရးစနစ္အေပၚ အမႊမ္းတင္မႈကို ေ၀ဘန္ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

စီးပြားေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ OECD အဖြဲ႔၀င္ ႏိုင္ငံမ်ား၏ သံုးႏွစ္တၾကိမ္ ၁၅ ႏွစ္အရြယ္ ေက်ာင္းသားမ်ားအား စစ္ေဆးခ်က္ ရလဒ္မ်ားမွာ ကမၻာ့စံခ်ိန္တင္ အညႊန္းကိန္းအေနျဖင့္ သတ္မွတ္ေလ့ရွိၾကသည္။ ရွန္ဟုိင္းေက်ာင္းသားမ်ား၏ ရလဒ္ေကာင္းမ်ားမွာ ေမွ်ာ္လင့္ထားသည့္ အတုိင္းပင္ျဖစ္ျပီး စည္းကမ္းေသ၀ပ္မႈကို တန္ဖိုးထားသည့္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း၏ ျပယုဂ္လည္းျဖစ္သည္ဟု ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားကဆိုသည္။

သို႔ေသာ္ ျပစ္တင္ေ၀ဘန္မႈမ်ားလည္း ရွိေနပါသည္။ ဤရလဒ္ေကာင္းမွာ ဆန္းသစ္တီထြင္ျခင္းႏွင့္ ဖန္တီးမႈစြမ္းရည္ကို ပ်ဳိးေထာင္ေပးရန္ ပ်က္ကြက္ေနဆဲျဖစ္သည့္ တရုတ္ပညာေရးစနစ္ကို အေပၚယံ မ်က္ႏွာဖံုးတပ္ျခင္း မွ်သာျဖစ္သည္ဟု သံုးသပ္ေလ့လာသူတို႔က ေ၀ဘန္ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

“တရုတ္ေတြသိပ္ကို ကၽြမ္းက်င္ၾကတာကေတာ့ ေရတိုရည္မွန္းခ်က္ေတြ ေအာင္ျမင္ေအာင္ လုပ္တတ္ၾကတာပါ။” ပီကင္းတကၠသိုလ္ႏွင့္ တြဲဖက္ဖြင့္ထားသည့္ အထက၊ ဒုေက်ာင္းအုပ္ က်င္းဇူကင္းက ေျပာျပသည္။ ပီကင္းတကၠသိုလ္ကို တရုတ္ျပည္၏ ဟားဗတ္ဟု တင္စားထားၾကသည္။ “ေကာ္ပီေတြလုိက္လုပ္တဲ့ ေနရာမွာေတာ့ ေတာ္ၾကပါေပတယ္၊ ဆန္းသစ္တီထြင္ ဖန္တီးမႈကိုေတာ့ မလုပ္တတ္ၾကဘူး။”

အာရွေဒသတြင္းရွိ ေဟာင္ေကာင္၊ ေတာင္ကိုရီးယား၊ စကၤာပူႏွင့္ ဂ်ပန္တို႔မွ ေက်ာင္းသားမ်ားမွာလည္း ၂၀၀၉ မွ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္အတြင္း အိုအီးစီဒီ စာေမးပြဲမ်ားတြင္ ထိပ္တန္း၀င္ခဲ့ၾကသည္။ အဖြဲ႔၀င္ ၄၁ ႏိုင္ငံတို႔ကို စစ္ေဆးၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ဖင္လန္ႏွင့္ ကေနဒါေက်ာင္းသားမ်ားလည္း ထိပ္တန္း၀င္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ အေမရိကန္ေက်ာင္းသားမ်ားမွာမူ သိပၸံႏွင္ စာဖတ္ျခင္းစြမ္းရည္တို႔တြင္ သာမန္မွ်ျဖစ္ျပီး သခ်ၤာတြင္မူ သာမန္ေအာက္နား ေရာက္ေနသည္။

အျမင္ရွင္းေစရန္ဤသို႔ တင္ျပထား၏။ အေမရိကန္၏ ၾကိဳးစားမႈကို ၂ ဆအထိ တိုးလိုက္လွ်င္ ေဟာင္ေကာင္ေက်ာင္းသားမ်ား၏ သခ်ၤာစြမ္းရည္ကို လိုက္မီရန္အတြက္ ဆယ္ႏွစ္ၾကာဦးမည္ျဖစ္သည္ဟု အေမရိကန္ အမ်ဳိးသားသခ်ၤာႏွင့္ သိပၸံဆန္းသစ္မႈ ဌာန အရာရွိခ်ဳပ္ ဂၽြန္၀င္းက ရွင္းျပခဲ့သည္။

ျပီးခဲ့သည့္အပတ္က အလုပ္သမားသမဂၢ မိန္႔ခြန္းတြင္ သမၼတအိုဘားမားက အေမရိကန္ ပညာေရးစနစ္တြင္း ခၽြတ္ေခ်ာ္ေနမႈမ်ားကို ျပင္ဆင္ရန္အတြက္ သုေတသနႏွင့္ နည္းပညာတို႔တြင္ ယွဥ္ျပိဳင္ အားထုတ္မႈ ရွိရန္ လိုအပ္ေၾကာင္းကို ထည့္သြင္းေျပာဆိုခဲ့သည္။ သခ်ၤာႏွင့္ သိပၸံပညာေရးမွာ အျခားတုိင္းျပည္မ်ားေနာက္ ေရာက္ေနသည္ဟုလည္း တင္ျပခဲ့သည္။

“အနာဂတ္မွာ ေအာင္ျမင္ႏုိင္ဖုိ႔ဆိုရင္၊ ႏုိင္ငံျခားမွာ မဟုတ္ဘဲ အေမရိကန္ျပည္တြင္းမွာပဲ အလုပ္အကိုင္ေတြကို ဆန္းသစ္ဖန္တီးေပးဖို႔ဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ကေလးငယ္ေတြကို ပညာသင္ေပးေနတဲ့ ျပိဳင္ပြဲမွာ ႏုိင္မွျဖစ္ေတာ့မယ္။” သမၼတက ေျပာခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ တရုတ္ေက်ာင္းသား အေျမာက္အမ်ားပင္ ပညာသင္ၾကားရန္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံသို႔ ၀င္လာမစဲ တသဲသဲရွိေနတုန္း။ အမ်ားစုမွာ ေကာလိပ္ေက်ာင္းတက္ရန္ျဖစ္ျပီး ကေလးအခ်ဳိ႕ကမူ အထက္တန္းတက္ရန္ လာၾကျခင္းျဖစ္သည္။

၂၀၀၉-၂၀၁၀ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ တရုတ္ ပညာေတာ္သင္ ေက်ာင္းသား ၁၂၈၀၀၀ (တသိန္းႏွစ္ေသာင္း ရွစ္ေထာင္) ရွိခဲ့သည္။ ယခင္ႏွစ္ကထက္ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းတုိးလာျခင္းျဖစ္သည္ဟု Institute of international education IIE စာရင္းမ်ားရ သိရသည္။

“အေမရိကန္ကိုလာၾကတဲ့ တရုတ္ေက်ာင္းသားေတြက ရမွတ္ေကာင္းေကာင္းရဖို႔မွ်သာျဖစ္တဲ့ ပညာေရးစနစ္မွာ စာဆက္မသင္ခ်င္ၾကေတာ့တာပါ။” ႏုိင္ငံတကာပညာေရးဌာန IIE အရာရွိခ်ဳပ္ ပက္ဂီဘလူးမန္သယ္က ဆိုသည္။ “ေ၀ဘန္ပိုင္းျခား စဥ္းစားေတြးေခၚျခင္း စြမ္းရည္ကို အားေပးတဲ့အတန္းေတြကို တက္ခ်င္ၾကတယ္။ အာဏာပိုင္ေတြ၊ ဆရာသခင္ေတြကို စိန္ေခၚ ေမးခြန္းထုတ္ခ်င္ၾကတယ္၊ ပညာရပ္နယ္ပယ္ အမ်ဳးိမ်ဳိးထဲမွာ ဆန္းသစ္မႈ ရွိမယ့္ သုေတသနေလ့လာမႈေတြ လုပ္ခ်င္ၾကတယ္။”

အေမရိကန္ပညာေရးမွာ အားနည္းခ်က္မ်ားရွိေနေသာ္လည္း ေအာင္ျမင္မႈတစ္ခုမွာ “တကၠသိုလ္အဆင့္ ပညာေရးတြင္ ေအာင္ျမင္ႏိုင္စြမ္း ရွိသူမ်ားကို ပ်ဳိးေထာင္ေပးသည့္ အေျခခံပညာေရး” ဟု ပက္ဂီက ဆိုသည္။ “သူတို႔ဟာ အေျခခံပညာေရးမွာ ရမွတ္ေကာင္းတဲ့သူေတြေတာ့ ျဖစ္ခ်င္မွ ျဖစ္မယ္။ ဒါေပမဲ့ အေမရိကန္ ေကာလိပ္၀င္ခြင့္မွာေတာ့ ရမွတ္တစ္ခုတည္းကိုသာ ၾကည့္တာမဟုတ္ဘူးေလ။”

စကၤာပူမွ အထက္တန္းရူပေဗဒဆရာေဟာင္းတစ္ဦးျဖစ္သူ ခ်ဳအာခ်င္ေ၀က အာရွေက်ာင္းသားမ်ားမွာ စာသင္ခန္းတြင္း၌ သီးသန္႔ေနလိုၾကျပီး ေမးခြန္းမ်ားေမးျမန္းရန္ ရွက္ေၾကာက္ေနၾကသည္ဟု ဆို၏။

“အေျခခံပညာေရး ရလဒ္ေတြမွာေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အာရွက အမွတ္ေကာင္းၾကပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အဲဒီထက္ကို ေက်ာ္လြန္ျပီး ဖန္တီးတီထြင္တတ္မႈနဲ႔ ဆန္းသစ္လိုစိတ္ကိုလည္း ပ်ဳိးေထာင္ေပးဖို႔လိုေသးတယ္။” ခ်ဳအာကေထာက္ျပခဲ့သည္။

ဤသို႔ျဖစ္ရသည္မွာ “လူၾကီးမိဘမ်ားအေပၚ အလြန္အမင္း နက္နက္ရိႈ္င္းရိႈင္း ေလးစားသမႈရွိတဲ့ ယဥ္ေက်းမႈေၾကာင့္ျဖစ္ျပီး ေ၀ဘန္ပိုင္းျခား စဥ္းစားေတြးေခၚမႈအေပၚ ဖံုးလႊမ္းေနတတ္ေၾကာင္း” ဟု ေဟာင္ေကာင္ စာေမးပြဲႏွင့္ စာစစ္အာဏာပိုင္အဖြဲ႔ အတြင္းေရးမွဴးေဟာင္းျဖစ္သူ ပီတာေဟးက ေျပာသည္။

သို႔ရာတြင္ အာရွေက်ာင္းသားမ်ား၏ ပညာေရးထူးခၽြန္မႈမွာ အခ်က္အလက္မ်ားကို အလြတ္ က်က္မွတ္ျခင္းေၾကာင့္သာ ျဖစ္သည္ဟူေသာ ထင္ျမင္ သံုးသပ္ခ်က္မွာလည္း မွားယြင္းေနေၾကာင္း သူက ယံုၾကည္ထားသည္။ ရႈတ္ေထြးနက္နဲသည့္ သခ်ၤာပုစၦာမ်ားကို ေျဖရွင္းရာ၀ယ္ ၁၅ ႏွစ္ အရြယ္ ေဟာင္ေကာင္ေက်ာင္းသား ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္က ေျဖဆိုႏုိင္ခဲ့ၾကသည္။ အိုအီးစီဒီႏုိင္ငံမ်ားတြင္မူ ပွ်မ္းမွ် ၃ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ ရွိေနသည္။

“ဖန္တီးတတ္မႈနဲ႔ စြန္႔ဦးတီထြင္ ဆန္းသစ္တတ္မႈကိုသာ ေျပာလို႔မရပါဘူး။” ယခုအခါအတြင္ ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံ သင္ရိုးညႊန္းတမ္း၊ စစ္ေဆးမႈႏွင့္ အစီရင္ခံဌာန၏ စီအီးအိုတစ္ဦးျဖစ္ေနသူ ေဟးက ေျပာျပခဲ့သည္။ “အဲဒါေတြကို လြတ္လြတ္လပ္လပ္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ခြင့္ေကာ တကယ္ရွိၾကပါရဲ႕လား။”

ေမာကၡႏုိင္ငံတကာပညာေရးသတင္း

Source: USA today

http://maukkha.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1393%3A2011-02-26-03-16-35&catid=120%3A2010-10-11-07-37-22&Itemid=374

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s