အ႒ာရသအတတ္(၁၈)ရပ္

Posted: April 6, 2012 in ဗဟုသုတ

၁။သုတိ အၾကားအျမင္အတတ္

၂။သုမၼဳတိ ဓမၼသတ္အတတ္

၃။သခ်ၤာ သခ်ၤာအေရအတြက္အတတ္

၄။ေယာဂါ တံစည္းစူးေစာက္လက္သမားအတတ္

၅။နီတိ နီတိက်မ္းအတတ္

၆။ဝိေသသကယာယီ ယၾတာအတတ္

၇။ဂႏၵဗၺာ ေစာင္းညွင္းဝါဂီနစ္အတတ္

၈။ဂဏိတာ ဂဏန္းတြက္ခ်က္မငအတတ္

၉။ဓႏုေဗဒါ ေလးအတတ္

၁၀။ပုရဏာ ေရွးစကားေဟာင္းက်မ္းအတတ္

၁၁။တိကိစၦယ ေဆးအတတ္

၁၂။ကၠုတိဟာသ ရယ္ရႊင္ဖြယ္ဟာသအတတ္

၁၃။ေဇာတိ ေဗဒင္အတတ္

၁၄။မာယာ လွည့္ပတ္မႈအတတ္

၁၅။ဆႏၵတိ ဆန္က်မ္းအတတ္

၁၆။ေကတု သံတမန္အတတ္

၁၇။မႏၱာအတတ္ မႏၱန္အတတ္

၁၈။သဒၵါအတတ္ သဒၵါက်မ္းအတတ္တုိ႔ျဖစ္ၾကပါတယ္

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s