ျဖဴး မွ ျဖဴး

Posted: April 7, 2012 in ကဗ်ာ

တစ္ခ်က္ကေလးေတာင္မွမလပ္

မ်က္ေတာင္မခပ္စတမ္း

ေန႕ေန႕ညည

အားလ်ားေမွာက္လိုက္ ငုတ္တုတ္ထိုင္လုိက္နဲ႕

ေစာင့္ၾကပ္ေပးလာတဲ့

အေရွ႕ျပဳဗၺာ အေနာက္ေဂါယာက

ရိုးမညီေနာင္ …။

 

ျငိမ့္လိုက္သမွ်သိမ့္

သိမ့္လိုက္သမွ်ေအး

ေအးလိုက္သမွ်ျမ

ျမလိုက္သမွ်ကိုလွေနတဲ့

ဥတၱရာျဖဴးေခ်ာင္းနဲ႕

ဒကိၡဏာ ဘန္းေလာင္ေခ်ာင္း

မုိ႕တယ္ဆိုရံုေလး

ကုန္းေထြးေထြးေလးေပၚ

ျဖဴျဖဴေဖြးေဖြး ျဖဴကေလးတစ္ေကာင္

ေထြးေထြးပံု႕ပံု႕ထိုင္ေနသလို

သမိုင္းဆရာေတြက

ပ်ဴဆာယာေလးတစ္ခုသို႕

မွတ္တမ္းျပဳသမို႕

ငါတို႕အတြက္ ပ်ဴကလာတဲ့ျဖဴး

အေၾကအညာက ေဆြသဟာေတြ

လာလာေလသမွ် ျဖဴးေနေအာင္သြယ္ျပထားတဲ့

လမ္းမၾကီးက တစ္စံု .. ႏွစ္ခု။

 

ေလေျပကေလးတျဖဴးျဖဴးမွာ

ေျမသင္းနံ႕တျဖဴးျဖဴး

ကန္သင္းေတြကျဖဴး

စပါးခင္းေတြကျဖဴး

ၾကံခင္းေတြကျဖဴး

ပဲခင္းေတြကျဖဴး

စက္ရံုအလုပ္ရံုေတြကျဖဴး

ဆည္ၾကီးေတြကျဖဴး

လမ္း … ရံုး … ေစ်းေတြကလည္းျဖဴး

ေပ်ာ္ရႊင္ျမဴးၾကြေနတဲ့ ဘ၀အလွေတြပါ

ျဖဴးျဖဴးျပေနတဲ့

ျဖဴးကိုျဖဴးတဲ့ …. ျဖဴး။

 

(ေမာင္ေခ်ာေထြး)

Advertisements
Comments
  1. thet says:

    thanks for sharing this poem.. really love to read it 🙂

  2. zawhtet says:

    ျဖဴးသားတစ္ေယာက္က ျဖဴးမွ ျဖဴး ကဗ်ာကုိ အားေပးခံံစားသြားပါတယ္ဗ်ာ…..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s