ယဥ္ေက်းမႈ ဆိုတာ (၂) – ျမန္မာ့လူ႕အဖြဲ႕အစည္းအစ ယဥ္ေက်းမႈ ဖလွယ္ပံုကို ေလ့လာျခင္း

Posted: April 25, 2012 in ဗဟုသုတ, သမိုင္း, သမိုင္းေနာက္ခံ, ေဆာင္းပါး

ယဥ္ေက်းမႈ ကူးလူးဖလွယ္မႈနဲ႕ပတ္သက္လို႕ ပထမ ေဆာင္းပါးနိဂံုးမွာ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုရဲ႕ စားေသာက္၊ ေနထိုင္၊ ဝတ္ဆင္၊ ျပဳမူ၊ ဆက္ဆံ ပံုေတြဟာ ေခတ္သစ္ ကမၻာရဲ႕ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာျဖန္႕က်က္ျဖစ္ထြန္းမႈ သေဘာအရ၊ တနည္းအားျဖင့္ အေတြးအေခၚ၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ သတင္းအခ်က္အလက္၊ အရင္းအႏွီး၊ ကုန္စည္၊ လူမႈဆက္ဆံေရး စတာေတြဟာ ေခတ္ဆက္သြယ္ေရး၊ နည္းပညာ တိုးတက္ျဖစ္ထြန္းမႈနဲ႕အတူ ေျမေက်ာရႈံ႕ၿပီး ကမၻာ့ပထဝီကိုျဖတ္သန္းဆီးစီးလာတဲ့ ျဖစ္စဥ္သေဘာေၾကာင့္ ေျပာင္းလဲလာတယ္လို႕ ဆိုခဲ့ပါတယ္။

ဒီေဆာင္းပါးမွာေတာ့ လူအဖြဲ႕အစည္းေတြရဲ႕ အစ သမို္င္း၊ ယဥ္ေက်းမႈေတြကို ျပန္လည္ ေလ့လာရင္လည္း လူ႕အဖြဲ႕အစည္း အခ်င္းခ်င္း ကိုးကြယ္ယံုၾကည္မႈ၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဓေလ့ထံုးတမ္း၊ ေနထိုင္၊ စားေသာက္၊ ဝတ္ဆင္မႈ ပံုစံေတြဟာ မ်က္ေမွာက္ေခတ္လို ျမန္ဆန္၊ ႀကီးထြား၊ သိသာမႈ မရွိသည့္တိုင္ေအာင္ အျပန္အလွန္ ကူးယူ ေလ့ရွိတာပါပဲ ဆိုတဲ့ သေဘာကို ဆက္လက္ ေဆြးေႏြးပါမယ္။

အႀကိဳသမိုင္း (Prehistory)

သမိုင္မတင္မီေခတ္ (ဝါ) ျမန္မာ့အႀကိဳသမိုင္းကိုၾကည့္ရင္ ခုလက္ရွိ ျမန္မာျပည္ အထက္ပိုင္းမွာ ေတြ႕ရတဲ့ ေက်ာက္ျဖစ္ရုပ္ၾကြင္း အေထာက္အထား ေတြအရ လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ ၄၀၀,၀၀၀ ခန္႕ကစၿပီး အညာသားလို႕ နာမည္ေပးထားတဲ့ လူလို႕ ေျပာႏိုင္တဲ့ သူေတြ ရွိေနၿပီ ျဖစ္တယ္။ ဒီ ေရွးလူ (သို႕) အညာသားေတြဟာ ဂ်ာဗားလူ၊ ေဘဂ်င္းလူေတြလိုပဲ မတ္တပ္ရပ္ၿပီး သြားႏိုင္ေနၿပီ။ ေခါင္းေသးငယ္၊ မ်က္ႏွာ မလွ၊ ကိုယ္လက္ အခ်ိဳးမက်ေပမယ့္ လိင္အပါအဝင္ ကိုယ္လက္အဂၤါ စံုေနၿပီ၊ ယခင္အႏွစ္ ၄၀,၀၀၀ ခန္႕ စၿပီး မႏုႆလူသား စစ္စစ္ျဖစ္ေနၿပီ ျဖစ္တယ္။

ပထမေတာ့ အညာသားေတြဟာ ေက်ာက္ေခတ္လူရိုင္းေတြ (Savages) ျဖစ္တယ္။ အညာသားေတြရဲ႕ ယဥ္ေက်းမႈ (Anyathian Culture) ကလည္း ကမၻာအႏွံ႕အျပားက ေရွးဦးလူေတြလိုပဲ ပထဝီ၊ ရာသီဥတု စတဲ့ သဘာဝရဲ႕ ပံုသြင္းျခင္းကို ခံရတယ္။ သူတို႕ဟာ အဝတ္မဝတ္ဘူး၊ မီးကို အသံုးခ်တတ္ၿပီ၊ သဘာဝဒဏ္နဲ႕ သူတို႕ထက္ႀကီးတဲ့ သတၱဝါႀကီးေတြရဲ႕ အႏၱရာယ္က လြတ္ေအာင္ ဂူထဲမွာ ေနေလ့ရွိတယ္။ အပူပိုင္းသစ္ေတာေတြက ရတဲ့ အပင္၊ အသီး၊ အရြက္၊ အေခါက္၊ အျမစ္ေတြ၊ သူတို႕ ဖမ္းႏိုင္တဲ့ သူတို႕ထက္ အင္အားနည္းတဲ့ အေကာင္ေတြ၊ ငါးေတြကို စားတယ္။ လက္နက္အျဖစ္ ေက်ာက္ေခတ္ဦးမွာ ေက်ာက္ခဲၾကမ္း၊ ေနာက္ပိုင္း  (လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္၂၀၀,၀၀၀ ခန္႕) မွာ  ေက်ာက္ကို လက္နက္အျဖစ္ ပီပီျပင္ျပင္ လုပ္တတ္လာတဲ့ အျပင္ သစ္သား တင္းပုတ္၊ ဝါးခၽြန္၊ ေလာက္လႊဲေတြကိုပါ အသံုးျပဳလာတယ္။ မုဆိုး၊ တံငါအျဖစ္ အသက္ေမြးတယ္။ ပုဂၢလိက မိသားစုပံုစံမ်ိဳး မဟုတ္ေပမယ့္လည္း ဘံု အိမ္ေထာင္၊ သားေမြးျပဳၾကတယ္။ လင္၊ မယား (ဝါ) ေယာက်ၤား၊ မိန္းမ တန္းတူ အိမ္ေထာင့္ တာဝန္ (ဝါ) အုပ္စုတာဝန္ စားဝတ္ေနေရး၊ လံုျခံဳေရးကို ထမ္းတယ္။ အုပ္စု တစ္ခုနဲ႕ တစ္ခု ရန္ျဖစ္ေလ့ရွိေနၿပီ ျဖစ္တဲ့အတြက္ လူအင္အားလိုေတာ့ မ်ိဳးဆက္ပြားမႈမွာ အဓိက်တဲ့ မိန္းမေတြဟာ အေရးႀကီးတဲ့ အခန္းက႑ာမွာ ေနရာေပးေလ့ရွိတယ္။ ေခတ္မီသားဖြားပညာလို႕ မဆိုႏိုင္ေပမယ့္ သူတို႕နည္း၊ သူတို႕ဟန္နဲ႕ စနစ္တက် သားဖြားပညာတတ္ေနၿပီ။ လူဦးေရးပြားစီးပြားမႈ တန္ဖိုးကို နားလည္ေနၿပီ ျဖစ္တဲ့ အတြက္ ကေလးအရြယ္ အေသအေပ်ာက္ ျဖစ္မႈကို အေလးထားတယ္။ အုပ္စုေတြ ရန္ျဖစ္ရင္ ရံႈးတဲ့ အုပ္စုက ေယာကၤ်ားေတြ အသတ္ခံရေလ့ရိွၿပီး၊ မိန္းမေတြ မယားအျဖစ္ အသိမ္းခံရတယ္ဆိုေတာ့ ေရွးလူေတြဟာ အမ်ားအားျဖင့္ အုပ္စုမတူ (မ်ိဳးကြဲ) ေတြကို အိမ္ေထာင္ျပဳေလ့ရွိတယ္လို႕ ဆိုႏိုင္တယ္။ သူတို႕ အေၾကာင္းေတြကို ခုေခတ္ ရွမ္းျပည္မွာ ရွိတဲ့ ျပဒါလင္းဂူ ယခင္အႏွစ္ (၁၀,၀၀၀ – ၂၀,၀၀၀) ခန္႕က လို လိႈဏ္ဂူေတြမွာ ေရးဆြဲထားတဲ့ ေက်ာက္နံရံေဆးေရးပန္းခ်ီေတြကတဆင့္ သိရတယ္။

ေက်ာက္ေခတ္သစ္ ေတာ္လွန္ေရးစၿပီးေတာ့ အညာသားေတြဟာ လူရိုင္းကေန လူၾကမ္းေတြ (Barbarians) အျဖစ္ ေျပာင္းလဲတိုးတက္လာတယ္။ ေက်ာက္ေခတ္သစ္ (ယခင္အႏွစ္ ၉,၀၀၀ – ၃,၀၀၀) မွာ ယဥ္ေက်းမႈလည္း တိုးတက္လာၿပီ။ အဝတ္ကို အရွက္လုံရံု ဝတ္တတ္ၿပီ၊ မုဆိုး၊ တံငါ ဘဝကို လံုးလံုး မစြန္႕ေပမယ့္ စိုက္ပ်ိဳးေရး နဲ႕ ေမြးျမဴေရး စလုပ္လာ ၿပီျဖစ္တယ္။ အညာသားေတြဟာ သဘာဝက ရတဲ့ ထန္းရည္၊ ထန္းလ်က္ တို႕ကို လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္ ၁၀၀,၀၀ ခန္႕က စားသံုးတတ္ေနေပမယ့္ လူက စိုက္ရတဲ့ ဆန္ (စပါး) ကိုေတာ့ လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္ ၈,၀၀၀ ခန္႕က စစိုက္ၿပီး စားၾကတယ္။ လြန္ခဲ့တဲ့ အႏွစ္ (၃,၀၀၀) ခန္႕က စၿပီး ဆည္ေရေသာက္ စပါး စိုက္တတ္ ၿပီ ျဖစ္တယ္။ ကြမ္းရြက္ကို သိေနၿပီျဖစ္ေပမယ့္ ကြမ္းစားတဲ့ ဓေလ့မရွိေသးပါ။

ေျမျပန္႕ ေတြမွာ အိမ္ေဆာက္၊ ရြာတည္ ေနထုိင္လာၾကၿပီ၊ အိုးထိန္းစက္ မလုပ္တတ္ေသးေပမယ့္ လက္လုပ္အိုးေတြ လုပ္ၿပီး ခ်က္ျပဳတ္ စားေသာက္တတ္ေနၿပီ၊ လက္နက္အတတ္မွာလည္း ေလးနဲ႕ျမား လုပ္တတ္ၿပီ ျဖစ္တယ္။ ဝန္တင္လွည္းလုပ္တတ္ၿပီး လွည္းနဲ႕ ႏြားတြဲ သံုးတတ္ၿပီ ျဖစ္တယ္။  အစားအစာ ရွာေဖြစုေဆာင္းရတဲ့ ဘဝကေန အစားအစာ (အသီးအႏွံ၊ အသား) ကို ထုတ္လုပ္ႏိုင္ၿပီ၊ စုေပါင္းထုတ္လုပ္၊ စုေပါင္းစားေသာက္ၾကတဲ့ သမိုင္းဦးဘံုေျမစနစ္ အစျပဳၿပီလို႕ ဆိုႏိုင္တယ္။

ေက်ာက္ေခတ္တေလ်ာက္လံုးကို ၾကည့္ရင္ ကိုးကြယ္ယံုၾကည္မႈ အေနနဲ႕ ေညာင္ပင္ႀကီးေတြ၊ ေက်ာက္တံုး၊ေက်ာက္ေတာင္ အႀကီးႀကီးေတြကို ကိုးကြယ္တာေတြ ရွိတယ္။  တမလြန္ဘဝယံုၾကည္တယ္လို႕ ယႈဆရတယ္။ အုပ္စုမတူတဲ့ သူေတြကို ဖမ္းၿပီး ယစ္ပူေဇာ္တယ္၊ လူသားစားတယ္လို႕ေတာ့ တထစ္ခ် မဆိုႏိုင္၊ စားတဲ့ အုပ္စုေတြ ရွိေကာင္းရွိမယ္၊ ေပ်ာ္ရႊင္မႈ အေနနဲ႕ ယစ္ပူေဇာ္ပြဲေတြမွာ ေယာကၤ်ား၊ မိန္းမ ေသရည္၊ ေသရက္ ေသာက္ၾကတယ္။ ေက်ာက္ေခတ္သစ္မွာ ပန္းခ်ီ၊ ပံုဆြဲ၊ အႏုပညာ ကို ခံစားဖန္တီးတတ္ၿပီလို႕ ယူဆႏိုင္တယ္။

သူတို႕ေတြဟာ လက္ရွိ လူမ်ိဳးအေခၚနဲ႕ ဘာလူမ်ိဳးေတြလည္းလို႕ ေသခ်ာမေျပာႏိုင္၊ တိဗက္ျမန္မာ၊ ပ်ဴ၊ မြန္ခမာ၊ ထိုင္းရွမ္း ေတြ ျဖစ္စရာ ရွိတယ္။ လက္ရွိ ျမန္မာျပည္အႏွံ႕အျပား မွာ ေနၿပီးေတာ့ မႏုႆေဗဒ အေခၚအရေတာ့ မြန္ဂိုလြိဳက္၊ နီဂရြိဳက္၊ ၾသစေၾတလြိဳက္ စတဲ့ အမ်ိဳးေတြ ျဖစ္တယ္။

ျမန္မာအပါအဝင္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ၊ တရုတ္၊ အာရွအလယ္ပိုင္း ေက်ာက္ေခတ္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းေတြမွာ လူဦးေရစီးေၾကာင္းေတြရွိၿပီး ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဓေလ့၊ အတတ္ပညာ ဖလွယ္တာေတြရွိေနၿပီ ျဖစ္တယ္ ဆိုတာကို  အဆိုပါ ေဒသေတြမွာ တူးေဖာ္ေတြ႕ရတဲ့ ပံုသ႑ာန္တူညီတဲ့ ေက်ာက္ေခတ္လက္နက္ေတြက သက္ေသျပဳတယ္။ အေနာက္ဘက္ အိႏၵိယ နဲ႕ေတာ့ အဲ့အခ်ိန္အထိ ထိစပ္မႈ မရွိေသးပါ။

ခု အထက္မွာ တင္ျပခဲ့တာေတြ အမ်ားစု ဟာ  ေျမထဲမွ တူးေဖၚရရွိတဲ့ေျမထဲသမိုင္း (Archaeology)၊ အေထာက္အေထားအေပၚ အေျခခံတယ္။ ေက်ာက္နံရံ အရုပ္ေတြက တဆင့္သိရတဲ့ အစသမိုင္း (Protohistory ) မွ အခ်က္ေတြလည္း ပါတယ္။

အစသမိုင္း (Protohistory)

လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ ၃,၀၀၀ ခန္႕ လက္ရွိ ျမန္မာေတြေနတဲ့ ေနရာမွာ လူေတြစုစည္းေနထိုင္မႈ၊ လူမႈအဖြဲ႕အစည္း က်ယ့္ျပန္႕လာၿပီး  ၿမိဳ႕ေတြ စေပၚလာၿပီ ျဖစ္တယ္။ လက္ရွိ တူးေဖာ္ေတြ႕ရွိခ်က္အရ အေစာဆံုး ဟု ယူဆႏိုင္တဲ့ ၿမိဳ႕မွာ ကူမဲၿမိဳ႕ အနီးရွိ ပ်ဴၿမိဳ႕ေဟာင္း မိုင္းေမာ (ယခင္ႏွစ္ ၂,၁၀၀) ျဖစ္တယ္။ ေတြ႕ရွိၿပီး ကနဦး ေရွးၿမိဳ႕ေဟာင္းေတြကေတာ့ ပ်ဴလူမ်ိဳးေတြပဲ တည္တဲ့ ေတာင္တြင္းႀကီးၿမိဳ႕ အနီးရွိ ဗိႆႏိုး (ယခင္ႏွစ္ ၂,၀၀၀)၊ ဝက္လက္ၿမိဳ႕အနီးရွိ ဟန္လင္း (ယခင္ႏွစ္ ၁,၇၀၀)၊ ေမာ္ဇာအနီးရွိ  သေရေခတၱရာ (ယခင္ႏွစ္ ၂,၁၀၀) တို႕ ျဖစ္တယ္။  ကုန္ေဘာင္ေခတ္ ဘႀကီးေတာ္ (၁၈၁၉-၁၈၃၇) လက္ထက္ မွန္နန္းရာဇဝင္ (The Glass Palace Chronicle of the Kings of Burma) (၁၈၂၉) မွာ ဘုရား (ဗုဒၶ)နဲ႕ အမ်ိဳးေတာ္ေအာင္ ၾကံဖန္ၿပီး “တေကာင္း အဘိရာဇာ သာကီမ်ိဳး” လို႕ မွတ္တမ္းတင္ခဲ့ရတဲ့ အထက္ဘက္ (ေျမာက္ပိုင္း) က တေကာင္းလည္း ေျမထဲသမိုင္းေတြ႕ရွိခ်က္အရ ပ်ဴၿမိဳ႕ျပႏိုင္ငံပဲ ျဖစ္တယ္။

အေရွ႕ေျမာက္ကလာတဲ့ ပ်ဴေတြဟာ ျမန္မာေတြ လိုပဲ မြန္ဂိုလြိဳက္လူမ်ိဳးႏြယ္၊ တိဗက္-ျမန္မာ (တိဗက္တို-ဘာမင္း) စကားေျပာ သူေတြ ျဖစ္တယ္။ ပ်ဴေခတ္ေရာက္ေတာ့ အိႏၵိယနဲ႕အဆက္အဆံ ရွိတာ ေတာ္ေတာ္ၾကာေနၿပီ ျဖစ္တဲ့ အတြက္ အိႏၵိယ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဟိႏၵဴ၊ ျဗဟၼဏအယူ (Barhmanism)၊ ဗုဒၶသာသနာ စတာေတြ လႊမ္းမိုးတယ္။ အိႏၵိယတိုင္းသားေတြဟာ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဗိသုကာ၊ ႏိုင္ငံေရး၊ အေတြးအေခၚ၊ စီးပြားေရး နယ္ပယ္ေပါင္းစံုမွာ အေထာက္အပံ့ေပးခဲ့တယ္။ ျမန္မာေတြ လက္ရွိျမန္မာေတြေန ေနတဲ့ ေနရာေတြကို မဝင္ခင္ကတည္းက သူတို႕ဟာ ပင္လယ္ကတဆင့္ ေအာက္ျမန္မာႏိုင္ငံကို ဝင္လာေနထိုင္ေနၿပီ ျဖစ္တယ္။ [ပါေမာကၡလုစ့္ (G.H.Luce) ၁၉၄၀ မွာ ေရး၊ ေဒါက္တာ သန္းထြန္း ၂၀၀၅ မွာ ျပင္ဆင္၊ ျဖည့္စြက္၊ တည္းျဖတ္၊ ဘာသာျပန္ “Economic Life of the Early Burma” စာတမ္း မွ]။

အၾကမ္းအားျဖင့္ ပ်ဴေတြ လက္ရွိ ျမန္မာေတြ ေနတဲ့ ေနရာမွာ ေနသြားတဲ့ကာလက ခရစ္ရာစု (၄) ရာစု မွ (၉) ရာစု အထိလို႕ သတ္မွတ္ႏိုင္တယ္။ ခရစ္ႏွစ္ (၇) ရာစုခန္႕မွာ အိႏၵိယ အကၡရာကို သံုးၿပီး ပ်ဴေတြ စာေရးတတ္လာတယ္။ အဝတ္အစား၊ ဓေလ့၊ ထံုးစံ၊ ယဥ္ေက်းမႈ ေတြမွာ အိႏၵိယဟန္ ေတာ္ေတာ္လႊမ္းမိုးတယ္။ ျမိဳ႕နာမည္ေတြကိုလည္း ဗိႆႏိုး (Vishnu)၊ သေရေခတၱရာ (Sri Ksetra) အစရွိသျဖင့္ အိႏၵိယကလာတဲ့  ပါဋိ (Pali)၊ သကၠတ (ရိုက္) (Sanskrit) ဘာသာစကား နာမည္ေတြ ေပးတယ္။ အမ်ားစုဟာ ေထရဝါဒ ဗုဒၶ (Theravada Buddhism) ဘာသာဝင္ေတြျဖစ္တယ္လို႕ ယႈဆႏိုင္ေပမယ့္ မဟာယန (Vajrayāna)၊ ဟိႏၵဴ (Hinduism) ၊ ျဗဟၼဏအယူ (Barhmanism)၊ ေလာကနတ္အယူ (Avalokiteśvara)၊ နတ္ကိုးကြယ္မႈ စတာေတြလည္း ရွိတယ္။ ကၽြဲ၊ႏြား ယစ္ပူေဇာ္မႈေတြ၊ အရက္ေသစာ ေသာက္စားမႈေတြလည္း တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္ ရွိေသးတယ္။

ေက်ာက္ေခတ္ကေန ေၾကးေခတ္ကို ေျပာင္းသြားၿပီ၊ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြးေရး အရဆိုလည္း သမိုင္းဦးဘံုေျမစနစ္ ကေန အိႏၵိယက ရတဲ့ ေျမရွင္ ပေဒသရာဇ္စနစ္ကို စေျပာင္းၿပီ ျဖစ္တယ္္။  လူမလိုင္အလႊာ (Elite) ပေဒသရာဇ္ေတြ၊ အုပ္စိုးသူလူတန္းစာ၊ ကုန္သည္၊ သာသနာ့ဝန္ထမ္း၊ အုပ္ခ်ဳပ္ခံ သူဆင္းရဲ၊  စတဲ့ လူတန္းစားေတြ ေပၚလာၿပီ ျဖစ္တယ္။ ကၽြန္စနစ္လည္း ရွိတယ္။  ႏိုင္ငံျခားကုန္သြယ္မႈ၊  ေငြေၾကးစနစ္ (ပ်ဴ ေငြဒဂၤါး) စတဲ့ ခိုင္မာတဲ့ စီးပြားေရးစနစ္လည္း ရွိၿပီ ျဖစ္တယ္။ ပ်ဴၿမိဳ႕ျပႏိုင္ငံေတြဟာ တရုတ္ နဲ႕ အိႏၵိယ ၾကား ကုန္သြယ္မႈ လမ္းေၾကာင္းေပၚမွာ ရွိေတာ့ စီပြားဖြံ႕ၿဖိဳး၊ ၾကြယ္ဝခ်မ္းသာတယ္။ ေရာမသံအဖြဲ႕ေတြေတာင္ ဒီလမ္းေၾကာင္းကို ျဖတ္ဖူးတယ္လို႕ တရုတ္မွတ္တမ္းေတြမွာ ပါတယ္။ အဓိကကုန္သြယ္မႈကေတာ့ တနသၤာရီကမ္းရိုးတန္းမွတဆင့္ ပင္လယ္ေရေၾကာင္း ကုန္သြယ္မႈ ျဖစ္တယ္။

ပ်ဴဟာ အိႏၵိယမွ ကိုးကြယ္ယံုၾကည္မႈေတြ၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ စာေပ စတာေတြ ရၿပီး ျဖစ္လို႕ ယဥ္ေက်းမႈအဆင့္တန္းျမင့္ၿပီး အင္မတန္ ယဥ္ေက်းၾကတယ္။ ေနာက္ပိုင္းေခတ္ေတြလို မိန္းမခြဲျခားခံရမႈလည္း မရွိဘူး။ မိန္းမေတြလည္း ေယာက်ၤားေတြနဲ႕ အတူ စာတတ္ေျမာက္ ၾကတယ္။ အႏုပညာ၊ လက္မႈပညာ၊ ဗိသုကာပညာ အင္မတန္ထြန္းကားတယ္၊ အံ့ၾသဘြယ္ေကာင္းေလာက္ေအာင္ လက္ရာေျမာက္ၾကတယ္။ တရုတ္မွတ္တမ္းတခ်ိဳ႕က ပ်ဴေတြဟာ အလြန္ယဥ္ေက်းသိမ္ေမြ႕ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို လုိလားတယ္၊ စစ္ပြဲကို မႀကိဳက္ဘူး၊ အဝတ္မွာ ပိုးထည္ဝတ္ရင္ ပိုးေကာင္ေလးေတြကို သတ္တယ္ျဖစ္မွာစိုးလို႕ ခ်ည္ပဲဝတ္တယ္လို႕ေတာင္ ေရးၾကတယ္။

ခုလက္ရွိ ျမန္မာေတြ ေနတဲ့ ေနရာမွာ ပ်ဴလိုပဲ အရင္ေန ေနတာက ယခု ကမ္ပူခ်ာ၊ ဗီယက္နမ္ရွိ လူမ်ိဳးေတြနဲ႕ အမ်ိဳးတူ၊ ၾသစႀတိဳေအရွားတစ္အႏြယ္ဝင္ မြန္ခမာ မ်ိဳးႏြယ္ မြန္ေတြျဖစ္တယ္။ မြန္ေတြဟာ ျမန္မာျပည္ ေအာင္ပိုင္း ျမစ္ဝကၽြန္းေပၚမွာ အဓိကေနတယ္ဆိုေပမယ့္လည္း ျမန္မာျပည္အလယ္ပိုင္းကိုလည္း ေရာက္တယ္။ သူတို႕ဟာ ပ်ဴလိုပဲ အိႏၵိယ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဓေလ့ထံုးစံ၊ စာေပ၊ အကၡရာ ကို လက္ခံေတာ့ ျဗဟၼဏ ဘာသာဝင္၊ ဗုဒၶ ဘာသာဝင္ေတြျဖစ္လာၿပီး ခရစ္ႏွစ္ (၈) ရာစုေလာက္မွာ စာေရးတတ္လာတယ္။

ပ်ဴ နဲ႕ မြန္ ေတြ ထိေတြ႕မႈ ရွိၾကေတာ့ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဓေလ့ထံုးစံ၊ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး အျပန္အလွန္ ဖလွယ္၊ အက်ိဳးျပဳတယ္၊ ပိုအားေကာင္းတဲ့ အိႏၵိယ ယဥ္ေက်းမႈ ကို ႏွစ္စုစလံုးရေတာ့လည္း ယံုၾကည္မႈကိုးကြယ္မႈ၊ စာေပ စတဲ့ ယဥ္ေက်းမႈတိုးတက္ေျပာင္းလဲမႈေတြ ရွိလာတယ္။ ပ်ဴၿမိဳ႕ျပႏိုင္ငံ တည္ေဆာက္မႈပံုစံေတြရဲ႕ ၾသာဇာဟာ ေနာက္ပိုင္း ျမန္မာျမိဳ႕ျပတည္ေထာင္မႈတြင္သာမက ယိုးဒယား (Siamese) အထိပါ သက္ေရာက္တယ္။ ျမန္မာေတြ ခုလက္ရွိ ျမန္မာအမ်ားစုေနထိုင္တဲ့ အလယ္ပိုင္းကို ဝင္လာတဲ့ အခ်ိန္မွာ အိႏၵိယ၊ ပ်ဴ၊ မြန္၊ တို႕ဆီက ကိုးကြယ္ယံုၾကည္မႈ၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဓေလ့၊ ဗိသုကာ၊ စာေပ စတာေတြ ရလို႕ ေတာင္ေပၚသား လူၾကမ္း၊ လူရိုးႀကီးေတြ အျဖစ္ကေန ေနာက္ပိုင္း ပုဂံလက္နက္အင္ပါယာႀကီး ထူေထာင္ႏိုင္တဲ့အထိ တိုးတက္ျဖစ္ထြန္းခဲ့ရတယ္။

ပ်ဴ နဲ႕ မြန္ ေတြ တန္ခိုးက်ဆင္းတဲ့အခ်ိန္ ျမန္မာေတြ ေျမျပန္႕ဆင္းလာၿပီး အေျခခ်ပံု နဲ႕ ယဥ္ေက်းမႈ ဆက္လက္ျဖစ္ထြန္းပံုေတြကို ေနာက္ေဆာင္းပါးမွာ ဆက္လက္တင္ျပပါမယ္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေအး

၁၉၊ ဧၿပီ၊ ၂၀၁၂

ကိုးကား။    ။

ဗိုလ္မွဴးဘရွင္၊ အေနာ္ရထာအရင္က ျမန္မာႏိုင္ငံ၊ ေဆြေဆြေမာ္ စာအုပ္တိုက္၊ ဒုတိယအႀကိမ္၊ ၁၉၇၅။

ေဒါက္တာသန္းထြန္း၊ ျမန္မာ့သမိုင္းေျမပံုမ်ား၊ မံုေရြးစာအုပ္တိုက္၊ ၂၀၀၄။

ေဒါက္တာသန္းထြန္း၊ ပုဂံေခတ္ လူမႈေရး၊ “ေရွးျမန္မာတို႕ ဝမ္းစာရွာပံု” အခန္း၊ ရာစုသစ္စာအုပ္တိုက္၊ ၂၀၀၅။ (မူရင္း –  “Economic Life of the   Early Burma” by G. H. Luce၊ JBRS၊ တြဲ ၃၀၊ ပိုင္း ၁၊ ဧၿပီ ၁၉၄၀ ပါ သုေတသန စာတမ္းကို ေဒါက္တာ သန္းထြန္း ျပင္ဆင္၊ ျဖည့္စြက္၊ တည္းျဖတ္၊ ဘာသာျပန္ သည္။)

ေဒါက္တာသန္းထြန္း၊ “ျမန္မာ့ဓေလ့” ေဆာင္းပါး၊ The Waves မဂၢဇင္း၊ အတြဲ ၄၊ စင္တင္ဘာ၊ ၂၀၀၆။

Janice Stargardt, “The Ancient Pyu of Burma: Early Pyu cities in a man-made landscape”, Illustrated Edition, 1990.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s