ျမစ္ပင္

Posted: May 23, 2012 in ကဗ်ာ

ပင္လယ္ကို နမ္းရွိဳက္ခြင့္ရဖို႕

ခရီးျပင္းႏွင္ ျမစ္တစ္စင္း

အလ်ားရွည္ေ၀း ေရစီးေႏွးခဲ့။

 

ဒီေရအနင္းမွာ ငန္ပ်သြားတဲ့

ျမစ္၀ကၽႊန္းေပၚေရ

လတာျပင္ လမုေတာ ဘဲအုပ္

မ်က္ေမွာင္ကုတ္ ရွဳခင္းအေဟာင္းနဲ႕

ေထာင္းလေမာင္းထခဲ့။

 

(ဒႆေနမင္း)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s